Oczyszczalnie biologiczne

Na wielu terenach nie ma możliwości doprowadzenia sieci kanalizacyjnej czy wybudowania centralnej oczyszczalni ścieków. Przede wszystkim dlatego, że koszty takich inwestycji na terenach oddalonych od aglomeracji miejskich są zbyt wysokie. Tam właśnie ścieki z gospodarstw domowych powinny trafiać do przydomowych oczyszczalni. Takie biologiczne oczyszczanie ścieków bytowych jest regulowane poprzez przepisy Norm Europejskich.

Jeżeli zachodzi potrzeba oczyszczania ścieków bytowych z gospodarstw domowych to zgodnie z najnowszymi standardami techniki, najlepszym rozwiązaniem jest w pełni biologiczna przydomowa oczyszczalnia ścieków. Tylko w ten sposób można sprostać najnowszym przepisom i zaleceniom dotyczącym stopnia oczyszczania ścieków bytowych.