Instalacja fotowoltaiczna

Instalacja fotowoltaiczna

Włącz zieloną energię i zacznij oszczędzać. Z instalacją fotowoltaiczną obniżysz rachunki.

Energia słoneczna nadaje się idealnie do podgrzewania wody i wspomagania instalacji grzewczej. Równie idealnie kształtuje się bilans zużycia energii. W ten sposób można zmniejszyć koszty energii w sezonach przejściowych (wiosna i jesień) o co najmniej połowę.

Słońce jest jedynym niewyczerpanym źródłem energii, jakie ludzkość ma do swojej dyspozycji. Promienie słoneczne docierające do Ziemi jednego dnia mogłyby dostarczyć energii wystarczającej na 180 lat. Stosując kolektory słoneczne, możemy wykorzystać część tej energii do podgrzewania wody użytkowej i ogrzewania pomieszczeń. System solarny oparty o kolektory wysokiej jakości jest w stanie zaabsorbować do 95% padającego promieniowania. Na naszej szerokości geograficznej średnia wartość sum nasłonecznienia wynosi 1600 godzin w ciągu roku. Oznacza to w praktyce, że instalacja kolektorów słonecznych może obniżyć roczny koszt przygotowania ciepłej wody do 60%.

Do tego dochodzi wsparcie finansowe za użytkowanie odnawialnego źródła energii ze strony państwa, władz lokalnych i dostawców energii.